Kaynak

Bazı ürün gruplarında kaynak işleminin prosesin bir parçası olması sebebiyle ürün grubunu bölmemek için kaynak prosesini de bünyemizdeki kaynak atelyesinde yapmaktayız.